Kadra Ośrodka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach
Zofia Gwara

 

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Główny księgowy - Małgorzata Rymer
tel. 22 51 09 811

Starszy Specjalista - Alicja Chojnowska
tel. 22 51 09 831

Inspektor - Anna Gromek
tel. 22 51 09 821

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu - Monika Leśniewska
tel. 22 51 09 807

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

Starszy pracownik socjalny - Agnieszka Ignaczak
tel. 22 51 09 808

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Starszy specjalista pracy socjalnej - Grażyna Dylewska

tel. 22 51 09 810

Pracownik socjalny - Aldona Bednarczyk

tel. 22 51 09 812

Starszy pracownik socjalny - Ilona Wójcik

tel. 22 51 09 833

Zespół ds. pracy socjalnej

Starszy specjalista pracy socjalnej - Ewa Godlewska
tel. 22 51 09 820

Starszy pracownik socjalny - Aleksandra Sobolewska
tel. 22 51 09 813

Zespół ds. usług

Specjalista pracy socjalnej - Małgorzata Drabarek
tel. 22 51 09 832

Starszy pracownik socjalny - Zuzanna Buszko

tel. 22 51 09 815

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kierownik Działu - Małgorzata Cichocka
tel. 22 51 09 817

Starszy Inspektor  - Teresa Konopka
tel. 22 51 09 819

Starszy Inspektor - Barbara Mazurczak
tel. 22 51 09 818

Inspektor - Barbara Choromańska
tel. 22 51 09 834
 

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

Starszy inspektor - Anna Banach
tel. 22 51 09 809

Starszy referent - Lidia Wojcieszuk
tel. 22 51 09 806

Starszy referent - Wioletta Suś
tel. 22 51 09 822

 

STARSZY INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC

Martyna Andraszkiewicz
tel. 22 51 09 804

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Starszy Specjalista - Julita Zawadzka
tel. 22 51 09 816

Sekretarka - Anna Grzybowska
tel. 22 51 09 803

 

Asystent rodziny - Jadwiga Gawkowska

tel. 533 658 888

Asystent rodziny - Natalia Magdziarz

tel. 22 51 09 814

 

Kierownik Klubu Senior+ w Ząbkach - Danuta Graszka
tel. 533 102 333