Klub SENIOR +

Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60 i więcej lat, mieszkające na terenie Miasta Ząbki, które chciałyby spędzać wolny czas w sposób aktywny i twórczy.
 
Podstawowy zakres usług, które będą świadczone w Klubie Senior+ będzie obejmował:
 • zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe
 • socjalne (bez posiłku);
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii;
 • sportowo-rekreacyjne;
 • aktywizacji społecznej (w tym wolontariat międzypokoleniowy);
 • terapii zajęciowej.
 
 
Klub Senior + funkcjonuje przy ul. Torfowej 28 w Ząbkach.
 
Zajęcia organizowane są w godzinach:

Poniedziałek - piątek:  10 - 14

 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ powinny wypełnić kwestionariusz wraz z wnioskiem o przyjęcie, a następnie złożyć je w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy Ośrodka.
Do uczestnictwa w zajęciach ruchowych niezbędne będzie złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w realizowanych zajęciach.
 
Osoby, które złożą wymagane dokumenty wraz z załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach:
tel. 22 510 98 03
 
Materiały do pobrania:
 1. Regulamin Klubu Senior+
 2. Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+
 3. Zaświadczenie lekarskie do Klubu Senior+
 4. Kwestionariusz Klubu Senior+
 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 6. RODO
 

GALERIE