O nas - tekst łatwy do czytania (ETR)

O nas - tekst łatwy do czytania (ETR)

 

Zapraszamy do przeczytania informacji o Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach w formacie tekstu "Łatwe do czytania".

 

 

Gdzie się znajdujemy?

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, w skrócie OPS, ma swoją siedzibę w Ząbkach przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Budynek jest dobrze oznaczony.

Nazwa i adres umieszczony jest w miejscu widocznym.

Drzwi głównego wejścia są widoczne na tle fasady.

Do budynku prowadzą schody, jest również podjazd dla osób o szczególnych potrzebach.

Przy wejściu do budynku jest domofon umożliwiający kontakt z wybranym Działem OPS.

 

Na parterze wydzielono punkt obsługi.

 

Na piętro prowadzą schody. Brak windy.

Schody nie posiadają wystającej krawędzi tzw. nosków.

Schody są proste i wyposażone w poręcze.

Na poręczach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

 

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach jest Pani Zofia Gwara.

Dyrektor OPS organizuje i nadzoruje prawidłowe funkcjonowania Ośrodka.

Dyrektor OPS dba o indywidualne potrzeby klientów i pracę zgodną z obowiązującymi przepisami.

 

Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach pomaga osobom i rodzinom w trudnych
sytuacjach życiowych, których nie mogą one same pokonać.


Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga zarówno udzielając zasiłków oraz pomagając
poprzez pracę pracowników socjalnych.

 

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 

Zapraszamy do nas w godziny pracy Ośrodka:

Ośrodek jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

• Poniedziałek: 10 - 18

• Wtorek: 8 - 16

• Środa: dzień wewnętrzny

• Czwartek: 8 - 16

• Piątek: 7 - 15

 

Można do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 510 98 03.

Aby bezpośrednio skontaktować się z pracownikami prowadzącymi określone sprawy, można samodzielnie wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na przekierowanie przez pracownika Ośrodka.

 

Numery wewnętrzne:

• 08, 10, 12, 15, 32, 33, 20, 13 - pracownicy socjalni

• 14 – asystent rodziny

• 21, 31 - księgowość

• 17, 19, 34 - świadczenia rodzinne i opiekuńcze

• 18 - fundusz alimentacyjny

• 06, 09, 22 - dodatki mieszkaniowe i karta dużej rodziny

 

Można wysłać e-mail pod adres:

ops@zabki.pl – Adres ogólny Ośrodka

 

Na stronie internetowej jest dostępny tłumacz języka migowego.

link do tłumacza języka migowego

ZAŁĄCZNIKI