Zasiłek pielęgnacyjny

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny i ile wynosi?
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.
 
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat
  • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacjny?
Zasiłek nie przysługuje:
  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • jeżeli członkom rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy).
 
Do pobrania:
 
Akty prawne:
1. Ustawa z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych