Program "Korpus Wsparcia Seniora"

     

 

Program "Korpus Wsparcia Seniora" na 2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach informuje o przystąpieniu w 2022 r. do Rządowego Programu pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł I).

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota środków przeznaczonych na realizację Programu w 2022 r. to 80 milionów złotych. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu w ramach I Modułu otrzymał łącznie kwotę 9.770 zł.

 

 

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19


 

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"

na rok 2022 MODUŁ I


 

DOFINANSOWANIE 

9 770 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 

9 770 ZŁ

 

Adresaci Programu:

Program jest skierowany do 10 osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Miasta Ząbki, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.

 

Zakres wsparcia:

- wspólne spędzanie czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie;

- ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej:

* poprzez: wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie   podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,  pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby;

* udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;

- wsparcie psychologiczne: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia;

- wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

 

Jak się zgłosić:

Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach. W obydwu przypadkach zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem OPS Ząbki.
 

Pliki do pobrania:

Program "Korpus Wsparcia Seniora" na 2022 rok