Kontakt

Ewa Godlewska
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 22 510 98 20