Pomoc osobom bezdomnym

Rejestr miejsc, w których gminy zapewniają tymczasowe schronienie osobom bezdomnym

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą bezpośrednio zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w każdej gminie

i dzielnicy w województwie mazowieckim.

Poniżej znajduje się rejestr z adresami schronisk, noclegowni i ogrzewalni.

Wykaz