Terminy wypłat

TERMINY WYPŁATY ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2024 R. (gotówka do odbioru na poczcie)

 

Wypłata w styczniu nastąpi:

 • 11.01.2024-12.01.2024
 • 18.01.2024-19.01.2024
 • 25.01.2024- 26.01.2024

 

Wypłata w lutym nastąpi:

 • 08.02.2024-09.02.2024
 • 15.02.2024-16.02.2024
 • 23.02.2024-26.02.2024

 

Wypłata w marcu nastąpi:

 • 07.03.2024-08.03.2024
 • 14.03.2024-15.03.2024
 • 22.03.2024-25.03.2024

 

Wypłata w kwietniu nastąpi:

 • 04.04.2024-05.04.2024
 • 12.04.2024-15.04.2024
 • 25.04.2024-26.04.2024

 

Wypłata w maju nastąpi:

 • 08.05.2024-09.05.2024
 • 16.05.2024-17.05.2024
 • 24.05.2024-27.05.2024

 

Wypłata w czerwcu nastąpi:

 • 06.06.2024-07.06.2024
 • 14.06.2024-17.06.2024
 • 24.06.2024-25.06.2024

 

Wypłata w lipcu nastąpi:

 • 05.07.2024-08.07.2024
 • 17.07.2024-18.07.2024
 • 26.07.2024-29.07.2024

 

Wypłata w sierpniu nastąpi:

 • 08.08.2024-09.08.2024
 • 19.08.2024-20.08.2024
 • 26.08.2024-27.08.2024

 

Wypłata we wrześniu nastąpi:

 • 06.09.2024-09.09.2024
 • 13.09.2024-16.09.2024
 • 23.09.2024-24.09.2024

 

Wypłata w październiku nastąpi:

 • 07.10.2024-08.10.2024
 • 17.10.2024-18.10.2024
 • 25.10.2024-28.10.2024

 

Wypłata w listopadzie nastąpi:

 • 07.11.2024-08.11.2024
 • 15.11.2024-18.11.2024
 • 25.11.2024-26.11.2024

 

Wypłata w grudniu nastąpi:

 • 05.12.2024-06.12.2024
 • 12.12.2024-13.12.2024
 • 19.12.2024-20.12.2024