,,Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski"

Realizacja Projektu ,,Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach od 1 września 2023 r. rozpoczął realizację projektu „Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski” w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r.

 

Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych: 269 198,95 zł
Całkowita wartość projektu: 289 461,25 zł

 

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności i uczestwnictwa 25 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańców Miasta Ząbki w życiu społecznym poprzez zindywidualizowane działania w nowo utworzonym Klubie Seniora w Ząbkach.

 

W ramach projektu odbędą się zajęcia e-senior, bezpieczny senior, poradnictwo psychologiczne i rodzinne, wykłady ze specjalistami, gimnastyka rehabilitacyjna 60+, treningi pamięci, zajęcia artystyczne, wyjścia i wyjazdy kulturalne. Na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior zostanie zakupione doposażenie pomieszczeń, niezbędny sprzęt, urządzenia oraz materiały zużywalne.

 

 

Zapraszmy do wzięcia udziału  w projekcie.

Regulamin naboru i uczestnictwa Ząbki 2023

1. Formularz rekrutacyjny Ząbki 2023

2. Oświadczenie dane osobowe Ząbki 2023

3. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Ząbki 2023

4. Wsparcie tożsame Ząbki 2023

5. Deklaracja uczestnictwa Ząbki 2023

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe diagnoza Ząbki

Załączniki zapytanie ofertowe Diagnoza Ząbki

Zapytanie ofertowe - wydłużenie terminu składania i realizacji

 

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu na potrzeby projektu Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski”

Załącznik nr 1

Poprawione załączniki 1-3 do zapytania sprzętowego

 

Zaświadczenie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - 1

Załączniki do zapytania oferotwego - 1

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze