Rok 2023

“Logotypy projektowe - flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej"

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

- EDYCJA 2023

 

DOFINANSOWANIE  - 170 112,56 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 170 112,56  ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1.

Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

  • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • w ośrodku wsparcia;
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

    Program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jak zgłaszać zapotrzebowanie:

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023  oraz Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej nie jest dokumentem obowiązkowym. Będzie miała zastosowanie w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 510 98 03

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Karta oceny stanu dziecka

RODO