Rok 2022

“Logotypy projektowe - flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej"

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


 

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

- EDYCJA 2022


 

DOFINANSOWANIE -146 800 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 146 800 ZŁ (z kosztem obsługi)


 

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1.
Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

  • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

  • w ośrodku wsparcia;

  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

    Program skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jak zgłaszać zapotrzebowanie:

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej nie jest dokumentem obowiązkowym. Będzie miała zastosowanie w przypadku dużej ilości zgłoszeń.


 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 22 510 98 03


 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Karta oceny stanu dziecka

Klauzula informacyjna RODO


 

ZAŁĄCZNIKI