Dodatek węglowy

Informujemy, że na terenie Miasta Ząbki obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego

realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 1.

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługiwać będzie:

  • gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek osłonowy wynosi jednorazowo:

  • 3 000 zł.

 

Wniosek

Wnioski można składać:

• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

• papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach.

 

Termin złożenia wniosku

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r.

 

Do pobrania:

1. Wniosek o dodatek węglowy

2. RODO

3. Instrukcja wypełnienia wniosku