Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna może być prowadzona również ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ?
Każda osoba mająca problemy, których sama we własnym zakresie nie potrafi rozwiązać.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rodzina lub osoba zgłasza pracownikowi socjalnemu potrzebę prowadzenia pracy socjalnej.
Praca socjalna prowadzona jest z częstotliwością uzależnioną od potrzeb osoby lub rodziny w tym zakresie.