Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy gdy energia elektryczna jest głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego i została zgłoszona lub wpisana do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 


Wysokość wypłaty wniosków:

  • Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000zł.
  • W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500zł.

 

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków o dodatek elektryczny upływa 1 lutego 2023r.

Wnioski złożone po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wypłata dodatku elektrycznego:

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Do pobrania:

Wniosek o dodatek elektryczny