Aktualności

Aktualności, strona 1 z 2

Dzień 31 maja 2024r. ustala się dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej „Ośrodkiem”, dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 czerwiec 2024r. w godzinach 7.00-15.00.

Utworzono: 26.04.2024

Standardy ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach

Utworzono: 11.06.2024

Zarządzenie Nr OPS.0132.5.2024

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społęcznej w Ząbkach

z dnia 27.05.2024r.

w sprawie standardów ochrony małoletnich w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach

 

 

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024 PCPR Wołomin

Utworzono: 28.05.2024

OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Utworzono: 24.05.2024
OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA EDYCJA 2024   Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje kandydatów do pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie organizuje Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Utworzono: 16.05.2024
Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie organizuje Targi Pracy i Edukacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Celem wydarzenia jest stworzenie otoczenia sprzyjającego integracji zawodowej oraz umożliwienie osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności...

"Czas na staż - program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2"

Utworzono: 14.05.2024

CZAS NA STAŻ Fundacja Sustinae zaprasz do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej "Czas na staż - program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2" finansowanymi ze środków PFRON. Udział w projekcie jest doskonałą okazją do zdobycia...

„Aktywny Samorząd" w 2024 r.

Utworzono: 10.05.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje iż, Powiat Wołomiński kontynuuje w 2024 roku realizacje programu „Aktywny Samorząd". Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

Zdrowie psychiczne – profilaktyka i leczenie.

Utworzono: 26.02.2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2024 roku w siedzibie NZOZ Synapsis na Ursynowie odbędzie się XVI Dzień Otwarty. Program Dnia Otwartego, organizowanego pod hasłem Zdrowie psychiczne – profilaktyka i leczenie, będzie obejmował bezpłatne...

Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin

Utworzono: 26.02.2024

Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim.

NABÓR KANDYDATÓW NA RODZINY WSPIERAJĄCE

Utworzono: 16.02.2024

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających   Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach w oparciu o art.29 ust. 1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023, poz 1426z późn....

DODATEK OSŁONOWY

Utworzono: 25.01.2024

DODATEK OSŁONOWY Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach informuje, że od stycznia 2024 roku można składać wniosek o dodatek osłonowy. Informację gdzie i jak składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Dodatek...