Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Ząbki na lata 2024-2026

Uchwałą Nr XCI / 865 / 2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 roku został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Ząbki na lata 2024-2026.

ZAŁĄCZNIKI