Wolontariat

Wolontariat dla seniorów to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 
Jest to przede wszystkim pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, w integracji ze środowiskiem lokalnym oraz w przezwyciężaniu barier i poczucia osamotnienia.

 

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

 • spotkaj się z koordynatorem wolontariatu, celem określenia własnych potrzeb i zapoznania się z ofertą prac wolontarystycznych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach,
 • wypełnij formularz zgłoszeniowy, który otrzymasz od koordynatora wolontariatu, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią musisz mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego,
 • podpisz porozumienie o współpracy określające wymiar i zakres świadczeń (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic/opiekun prawny)

 

10 zalet pracy w wolontariacie:

 1. Wspierasz cele charytatywne: jako wolontariusz lub wolontariuszka możesz coś zmienić i wprowadzić trwałe zmiany. W ten sposób możesz wesprzeć ideę, na której ci zależy.

 2. Aktywnie działasz na rzecz zmian społecznych: sprawiasz, że świat staje się lepszym miejscem. Poprzez pomaganie ludziom w różnych sytuacjach życiowych, naprawiasz niesprawiedliwości, prowadzisz działalność edukacyjną lub chronisz środowisko.

 3. Jesteś wzorem do naśladowania: stajesz się osobą odpowiedzialną społecznie poprzez pracę w wolontariacie i dajesz dobry przykład innym.

 4. Zyskujesz inne spojrzenie na różne sprawy: jako wolontariusz lub wolontariuszka poszerzasz swoje horyzonty – nie tylko dzięki nowym umiejętnościom, ale także dzięki perspektywom, jakie otwiera przed tobą wolontariat.

 5. Wykorzystujesz swoje talenty: będąc wolontariuszem lub wolontariuszką możesz nie tylko realizować ulubione zajęcia, ale także wykorzystywać posiadane umiejętności i talenty w dobrym celu.

 6. Rozwijasz się: dzięki pracy wolontariackiej poznajesz lepiej siebie. Kiedy masz do czynienia z nowymi ludźmi i zadaniami, zawsze uczysz się czegoś nowego – nie tylko o sobie, także o innych.

 7. Nawiązujesz kontakty z podobnie myślącymi ludźmi: w ramach wolontariatu poznasz wiele ciekawych osób i nawiążesz cenne kontakty.

 8. Zdobędziesz nowe doświadczenia: wolontariat daje możliwość sprawdzenia się, zdobycia nowych doświadczeń i odkrycia dla siebie różnych zadań.

 9. Uczysz się nowych umiejętności i możesz je trenować: praca wolontariacka uczy nowych umiejętności i pomaga trenować nowo nabyte zdolności. Pracując w wolontariacie możesz np. ćwiczyć samoorganizację, doskonalić komunikację lub zdobywać praktyczne doświadczenie w obsłudze oprogramowania komputerowego.

 10. Wspierasz rozwój swojej kariery: działalność na rzecz innych może nie tylko pozytywnie wpłynąć na twoje życie prywatne, ale także zwiększyć szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

 

źródło: https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/poradnik-jak-zostac-wolontariuszem

 

 

 

KOORDYNATOR DS. WOLONTARIATU

Pani Monika Leśniewska,

tel. 22 510 98 07