Ekonomia Społeczna

Powołanie Rzecznika Ekonomii Społecznej

 

Miasto Ząbki przystąpiło do kolejnego projektu jakim jest powołanie w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (zarówno w gminach, jak i w powiatach) osób pełniących funkcję „Rzeczników Ekonomii Społecznej” na Mazowszu oraz wsparcie ich działań, które mają służyć ogólnemu usprawnieniu koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, Pani Zofia Gwara, dnia 19 kwietnia 2023 r. podpisała porozumienie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w ramach którego w Ząbkach został powołany Rzecznik Ekonomii Społecznej. Posiadanie Rzecznika Ekonomii Społecznej w Ząbkach pozwoli na realne i aktywne współuczestniczenie w rozwoju tego sektora. Ma służyć także nawiązaniu relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

 

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Gminie Ząbki - Julita Zawadzka

telefon: (22) 510 98 16

adres: ul. Wojska Polskiego 1, 05-091 Ząbki

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00

 

Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, rzecznik będzie mógł na terenie swojej gminy czy powiatu:

  • informować o ekonomii społecznej;

  • współpracować w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;

  • edukować pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat tego – co to jest ekonomia społeczna i solidarna itp.;

  • dbać o odpowiedzialne zakupy (poprzez realizację w gminie/powiecie zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);

  • tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy/powiatu;

  • brać udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;

  • uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną oraz

  • informować na bieżąco Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS o zrealizowanych działaniach.