Dzień 31 maja 2024r. ustala się dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej „Ośrodkiem”, dniem wolnym od pracy z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 8 czerwiec 2024r. w godzinach 7.00-15.00.

Utworzono dnia 26.04.2024