Bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin

Utworzono dnia 26.02.2024

Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje trzyletni projekt "Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin" (2023-2025).

 
Program jest skierowany do rodzin zamieszkałych w Województwie Mazowieckim, które:
- przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze lub kryzysowe sytuacje rodzinne,
- rodziców dzieci z zagrożeniem umieszczenia w pieczy zastępczej,
- rodzice dzieci, które przebywają czasowo w pieczy zastępczej,
- rodzice, do których powracają dzieci z pieczy zastępczej,
- rodzin zastępczych.
 
W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach związanych z wypełnianiem roli rodzicielskiej. Działania obejmują formy wsparcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb rodzin.
 

 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.