Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Utworzono dnia 14.04.2023

Program Pomocy Dzieciom

                   stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

 

Naszym celem jest

  • Trwała poprawa sytuacji życiowej rodzin, które opiekują się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

  • Wspieranie rodzin gotowych aktywnie działać i przy pomocy stypendium dążyć ku trwałej poprawie sytuacji życiowej

  • Wspólne przezwyciężanie sytuacji bytowych spowodowanych niedostatkiem, który utrudnia opiekę nad potrzebującym dzieckiem

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni, nie potrafią sami przebić się do opinii publicznej z apelem o pomoc. W tym celu tworzymy fundusz pomocy stypendialnej tak, aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących.


Wniosek może złożyć każda rodzina, która:

  • Opiekuje się dzieckiem, które nie skończyło 25 roku życia, znajdującym się w ciężkim stanie klinicznym tzn. wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych
    i pielęgnacyjnych

  • Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

  • Jest gotowa na podejmowanie działania w celu poprawy sytuacji rodziny

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin. Jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków.

O przeznaczeniu uzyskanych  w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 7 maja 2023 roku
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

 Stowarzyszenie SPES


Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1,5% KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46/3

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl