ROK 2024

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO


 

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW"

Moduł II – edycja 2024

 

DOFINANSOWANIE – 12 866,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 16 083,00 zł


 

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 1.
Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

 

W ramach Modułu II gmina Ząbki uzyskała wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023 wraz z system obsługi.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o zgłoszenie się do Kancelarii OPS Ząbki i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem udziału w programie jest podpisanie umowy na użytkowanie opasek bezpieczeństwa.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod numerami telefonów: 22 510 98 03 lub 22 510 98 16.

Utworzono: 04.06.2024