Klub Senior+ 2023

Przez cały 2023 rok seniorzy w Klubie „Senior+” brali czynny udział w zajęciach gimnastycznych. Zajęcia każdej grupy realizowane były dwa razy w tygodniu w wymiarze około jednej godziny. Trener dostosował program zajęć do potrzeb poszczególnych seniorów. Podczas zajęć gimnastycznych wykorzystywano maty, piłki, laski gimnastyczne, rowerek treningowy oraz taśmy gimnastyczne. Raz w tygodniu przeprowadzany był trening oddechu oraz zajęcia relaksacyjne. W okresie wiosenno-letnim seniorzy z Klubu „Senior+” przy asyście rehabilitanta udali się na spacer, w tym również w ramach zajęć nordicwalking.

Seniorzy z Klubu „Senior+” w ramach współpracy z Fundacją „Qźnia brali udział w nauce tańca Zumba”. W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Zielonce we wrześniu oraz październiku 2023 roku przeprowadzone zostały zajęcia ruchowe. W listopadzie 2023 roku zorganizowano jednodniową wycieczkę do Twierdzy Modlin wraz ze wspólnym posiłkiem.

W lutym 2023 roku odbyło się kilka spotkań w ramach wspólnego świętowania różnych okazji: obchodzono Walentynki, Tłusty Czwartek, jak również zorganizowano Ostatki. W marciu 2023 roku Seniorzy w Klubie „Senior+” świętowali Dzień Kobiet. 4 kwietnia 2023 roku seniorzy z Klubu „Senior+” uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym z udziałem Burmistrza Ząbek, Dyrekcji OPS oraz posła Piotra Uścińskiego i jego Dyrektora Biura.

2 września 2023 roku odbyła się międzypokoleniowa potańcówka w miejskim „Parku Szuberta”. 28 listopada 2023 roku z okazji „Dnia Seniora” w Klubie „Senior+” odbyło się spotkanie z udziałem seniorów biorących udział w projekcie pt. Porzuć bóle i troski, Senior aktywny to senior ząbkowski”, którego beneficjentem jest Urząd Miasta Ząbki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach. Obie grupy seniorów wspólnie spędzili czas na rozmowach, integracji, tańcach i śpiewie. 20 grudnia w Klubie „Senior+” zorganizowano „Mikołajki”, podczas których przy poczęstunku śpiewano kolędy, składano sobie życzenia. Seniorzy otrzymali również upominki od OPS Ząbki. W dniu 21 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne w Fundacji „Pomocna Ręka” z Ząbek, w ramach którego seniorzy z Klubu „Senior+” mieli okazję poznać kulturę Ukrainy i obchodzenia Bożego Narodzenia wśród senioralnej społeczności ukraińskiej. Seniorzy z Klubu „Senior+” przez cały rok obchodzili w swoim gronie imieniny członków Klubu.

18 stycznia 2023 roku w Klubie „Senior+” miało miejsce spotkanie z przedstawicielem producenta teleopasek pt. Teleopaska z pakietem opieki ratowników. Spotkanie związane było z przystąpieniem Miasta Ząbki do Programu resortowego „Korpus Wsparcia Seniora”. W lutym 2023 roku odbyły się dwa warsztaty kulinarne: smażenie faworków z okazji Tłustego Czwartku oraz wspólne pieczenie ciast z okazji Ostatków. 10 marca 2023 roku w Klubie „Senior+” odbył się warsztat edukacyjny pt. „Sprawne ciało, sprawny umysł”. W marciu 2023 roku Seniorzy w Klubie „Senior+” wspólnie wykonywali ozdoby wielkanocne.  W kwietniu 2023 roku odbyło się spotkanie z dietetykiem pt. „Seniorze jedz zdrowo, aby zachować wigor i siłę!”. 26 kwietnia w Klubie „Senior+” odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską pt. „Bezpieczny Senior”.

W maju odbyło się spotkanie zapoznawcze z przedstawicielem Fundacji Qźnia z Kobyłki. Celem spotkania było nakreślenie współpracy Fundacji z Klubem „Senior+” w zakresie oferty edukacyjnej, zajęć manualnych i integracyjnych. Od tamtego czasu zorganizowano kilka spotkań i wykładów dla seniorów w Klubie „Senior+”: spotkanie integracyjne w kawiarence, wykład na temat komunikacji bez przemocy, wykład pt. „Bezpieczny Senior”, zajęcia manualne: kwiaty z papieru oraz zdobienie mandali.

21 czerwca w Klubie ,,Senior +" odbyło się spotkanie edukacyjne – Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej pod patronem Ministerstwa Zdrowia i Burmistrz Ząbek. W Klubie „Senior+” 10 lipca odbył się trening pamięci dla seniorów – układanie krzyżówek. 16 października 2023 roku Seniorzy z Klubu „Senior+” przeszli „Kurs pierwszej pomocy” Jesienią 2023 roku w ramach współpracy z DPS Zielonka zorganizowano trzy spotkania z zajęć manualnych: szydełkowanie, wyplatanie makram oraz robienie toreb na szydełku. W 2023 roku Seniorzy z Klubu „Senior+” w ramach akcji społecznej miejskiego ośrodka zdrowia mieli przeprowadzony pomiar gęstości kości.

Przez cały rok pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach pozostawali do dyspozycji seniorów z Klubu Senior+” poprzez wsparcie emocjonalne, indywidualne poradnictwo, a także – w razie potrzeby – udzielenie pomocy.

Świadomość mieszkańców miasta Ząbki o funkcjonowaniu Klubu „Senior+” w tym mieście stale rośnie. Jedną z korzyści było zaproszenie seniorów z Klubu „Senior+” na międzykulturowe spotkanie wigilijne zorganizowane przez ukraińską Fundację „Pomocna Ręka” oraz złożenie propozycji cyklicznych spotkań polskich i ukraińskich seniorów.

Ponadto Gmina Ząbki w lipcu 2023 roku przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, realizowanego przez Fundację MANKO. W ramach współpracy Gmina Ząbki ufundowała Ogólnopolskie Karty Seniora, które upoważniają do zniżek w całym kraju (w punktach partnerskich Fundacji MANKO). Ponadto informacje o działalności Klubu "Senior+" publikowane były w lokalnej gazecie "Co słychać?", do której bezpłatny dostęp mieli wszyscy mieszkańcy.

GALERIE