Rząd Bliżej Seniorów - Bezpieczni seniorzy, godna emerytura

Utworzono dnia 06.04.2023

Najważniejsze działania MRiPS na rzecz osób starszych w dwóch głównych obszarach:

– zabezpieczenia finansowego oraz

– wspierania aktywności seniorów.

Materiały te zostały przygotowane w ramach kampanii
#RządBliżejSeniorów.

opis działań MRiPS na rzecz osób starszych