OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Utworzono dnia 24.05.2024

OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW

NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA

EDYCJA 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje kandydatów do pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Warunki zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

Wymagania:

- posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;

- posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy we :

- wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

- wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

- wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

- wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Szczegółowych informacji w sprawie Programu

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej:   

nr tel. 22 510 98 16 lub 533 499 333, e-mail: ops@zabki.pl