"Czas na staż - program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2"

Utworzono dnia 14.05.2024

CZAS NA STAŻ

Fundacja Sustinae zaprasza do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej

"Czas na staż - program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2"

finansowanymi ze środków PFRON. Udział w projekcie jest doskonałą okazją do zdobycia pierwszego doświadczenia w prestiżowej jednostce administracji publicznej.

Oferujemy:

- 3 miesięczny staż na stanowisku biurowym w jednym z departamentów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na ul. Wspólnej w Warszawie,

- wynagrodzenie w kwocie 2900zł netto miesięcznie,

- zwrot kosztów dojazdu na staż przez pierwsze 3 miesiące,

- bezpłatne szkolenia i kursy,

- wsparcie doradcy zawodowego.

Wymagania:

- orzeczenie o niepełnosprawności (z wyłączeniem kategorii 1-U),aktualne do co najmniej końca grudnia 2024,

- status osoby niepracującej,

- w przypadku kobiet: wiek między 18 a 59 rokiem życia, w przypadku mężczyzn wiek między 18 a 64 rokiem życia,

- umiejętności obsługi komputera i pakietu MS Office,

- wykształcenie co najmniej średnie ze zdaną maturą (mile widziane wyższe),

Projekt trwa do 31.12.2024. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Prosimy o przesłanie CV na adres:

rekrutacja_warszawa@fundacjasustinae.org

lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 735 933 898.

 

WORK-ON

Fundacja Sustinae zaprasza do uczestnictwa w projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

"WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnościami",

finansowanym ze środków PFRON.

Wymagania:

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności aktualne do co najmniej 31 marca 2025r,

- status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,

- zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,

- w przypadku kobiet: wiek między 18 a 59 rokiem życia, w przypadku mężczyzn: wiek między 18 a 64 rokiem życia,

- gotowość do podjęcia zatrudnienia i motywacja do uczestnictwa w projekcie,

Oferujemy:

- treningi pracy,

- szkolenia zawodowe,

- wsparcie asystenta rynku pracy, pośrednika pracy i doradcy zawodowego w znalezieniu zatrudnienia ,

- dla części uczestników mamy mozliwość zorganizować płatne staże.

Projekt trwa do 31.03.2025r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt:

rekrutacja_warszawa@fundacjasustinae.org

+48 883 340 211