„Aktywny Samorząd" w 2024 r.

Utworzono dnia 10.05.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje iż, Powiat Wołomiński kontynuuje w 2024 roku realizacje programu „Aktywny Samorząd".

Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji poprzez:

*  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu;

*  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

*  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

*  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

* pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

*  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;

*  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości;

*  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

*  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

*  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze stopniem niepełnosprawności.

 

Informujemy także, iż treść programu opublikowana jest na witrynie internetowej PFRON:

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

 

natomiast zasady uczestnictwa w programie oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie internetowej w zakładce Aktywny Samorząd

https://wolomin.naszepcpr.pl/http-1

Utworzono: 10.05.2024